Oferta-dla-szkol

Nasza oferta dla szkół:

Dla szkół przygotowaliśmy specjalna ofertę edukacyjną w formie zwiedzania Zamku Zawiszy oraz prelekcji historycznych na wybrane i poniżej wymienione tematy. Wizytę w „Dworze Zawiszy” klasy szkolne mogą połączyć z wizytą edukacyjną w Parku Nauki i Rozrywki (Jura Park) w oddalonym od nas o zaledwie 10 km Krasiejowie. Godnym polecenia jest również zobaczenie najstarszego i niedawno odrestaurowanego mostu żelaznego w Europie w pobliskim Ozimku (7 km od „Dworu Zawiszy”).

PRZYKŁADOWE TEMATY PRELEKCJI HISTORYCZNYCH

A. Technika wojenna i bitewna w Średniowieczu

B. Niezłomny Rycerz „Zawisza Czarny”

C. „Polska Husaria” – Najpiękniejsza i Najznakomitsza Jazda Świata

D. Uzbrojenie rycerskie w Średniowieczu

E. Tajemnice Zakonu Templariuszy

F. Wyprawy Krzyżowe

G. Zakon Krzyżacki w innym świetle

H. Grody i Machiny Oblężnicze

I. Polska Heraldyka

J. Bitwa pod Legnicą

K. Zwycięstwo Wiedeńskie

L. Bitwa pod Grunwaldem

M. Gród Opole i Książęta Opolscy

N. Najznakomitsze Polskie Bitwy

O. Słowianie – Niepoznany Lud

P. Wikingowie i Germanie

W porozumieniu ze szkołą tematy prelekcji mogą być inne i dostosowane do aktualnego programu edukacyjnego.

Czas trwania prelekcji: od 1 do 2 godzin. Czas trwania całego programu: ok 4 godziny. W trakcie prelekcji młodzież szkolna oprowadzana jest po „Dworze Zawiszy”. Pokazywane i omawiane są różne eksponaty w ich kontekście historycznym.

Po prelekcji młodzież zapraszana jest na Biesiadę Rycerską (patrz – Biesiada Rycerska) lub na dwu-daniowy obiad. Do posiłków serwujemy napoje. Prelekcję i zwiedzanie można połączyć dodatkowo z zabawą i turniejem np.:

  • Turniej strzelania z łuków do tarcz,
  • Turniej strącania „trofeów” z jadącego rydwanu,
  • Zawody na torze przeszkód,
  • inne.

Zwycięzcy otrzymują nagrody.

Po zakończeniu programu, każdy uczeń otrzymuje drobny upominek od Rycerzy „Dworu Zawiszy”.

Koszt (bez turniejów): z Biesiadą Rycerską, napoje – 30 zł /ucznia

Koszt (bez turniejów); z dwu daniowym obiadem, napoje – 25.-/ucznia

Koszt kierowcy i Autobusu: 300,-PLN

Nauczyciele oraz Opiekunowie nie ponoszą żadnych kosztów (w tym kosztów obiadu i napoi)