Informacja

Z przyczyn ewentualnych zagrożeń zakażeniem
COVID-19 Ośrodek jest nieczynny do odwołania.
Bardzo Przepraszamy.

„Dwór Zawiszy”
Tematyczny Ośrodek
Rekreacyjno – Sportowy

46-043 Dylaki, ul. Jeziorna 16
Tel: +77/547 2870, 784303848
www.dwor-zawiszy.pl
e-mail: recepcja@dwor-zawiszy.pl