info-basen

DYLAKI dnia 15.07.2016

Działajac na podstawie ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach:

Przedstawiamy informację na temat jakości wody w basenie zewnętrznym
znajdującym się w dylakach w Ośrodku Rekrecyjno Sportowym DWÓR ZAWISZY.

Badanie z próbki nr 966/W/S/OL/16 z dnia 06.07.2016 wykonane przez Wojewódzką Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Opolu a zakończone w dniu 15.07.2016 wykazało prawidłowe wartości parametrów wody.

Woda jest czysta i nie zawiera niebezpiecznych bakterii .
Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej posiada
akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB519.