projekt PROGRAM
REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Rozbudowa ośrodka "Dwór zawiszy" poprzez
powiększenie bazy hotelowo- gastronomicznej
i wprowadzenie nowych form rekreacji

flag UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007- 2013
"Inwestujemy w Twoją przyszłość"