Informacje

O dnia 01.10.2016 Restauracja jest czynna tylko w soboty i niedziele od 13:00. W pozostałe dni tygodnia restauracja obsługuje jedynie tych Gości, którzy dokonali wcześniejszej rezerwacji.

  • Slide7
  • slide6
  • slide5
  • slide4
  • slide3
  • slide2
  • slide1

„Dwór Zawiszy”
Tematyczny Ośrodek
Rekreacyjno – Sportowy

46-043 Dylaki, ul. Jeziorna 16
Tel: +77/547 2870, 784303848
www.dwor-zawiszy.pl
e-mail: recepcja@dwor-zawiszy.pl

projekt PROGRAM
REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Rozbudowa ośrodka "Dwór zawiszy" poprzez
powiększenie bazy hotelowo- gastronomicznej
i wprowadzenie nowych form rekreacji

flag UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007- 2013
"Inwestujemy w Twoją przyszłość"